0
left arrowBack: Frequency converters

Position setting

Position setting

Zaměřeno na vysokou dynamiku a přesnost. Jednotky SINAMICS zaručují přesné polohování jednotlivých os.

Dále umožňují, aby bylo několik os interpolováno koordinovaně, jak je například požadováno ve složitých robotických aplikacích.

Do you need advice?

Do you need advice on choosing a suitable type of frequency converter or order straight away? Call us or write an email! We will be happy to advise you.