0
left arrowBack: Product catalogue

Frequency converters

We offer top SIEMENS SINAMICS frequency converters that simply and efficiently solve any individual drive unit application, regardless of whether low, high or direct voltage is used.

All drive components work perfectly together. SIEMENS inverters, motors and control systems can be quickly and easily integrated into both the drive train and existing automation solutions. Simply select the relevant drive components and start commissioning your drive system.

The wide range of SINAMICS inverters will always provide you with exactly the solution you need. For every application, different performance parameters and whatever your requirements, you can choose the optimal inverter from our portfolio.

Show by type of using

Convertors by application

The optimal converter for any applicationi

Pumping, ventilation, gas compression

Pumping, ventilation, gas compression

Jednotky SINAMICS podporují soustavný a energeticky efektivní provoz čerpadel, ventilátorů a kompresorů, ať už pracují trvale nebo vyžadují chování s vysokou dynamikou.

Výhodami jsou zejména precizní regulace průtoku, krátké doby odezvy a nevyskytující se škodlivé úrovně vibrací a kavitace.

Position setting

Position setting

Zaměřeno na vysokou dynamiku a přesnost. Jednotky SINAMICS zaručují přesné polohování jednotlivých os.

Dále umožňují, aby bylo několik os interpolováno koordinovaně, jak je například požadováno ve složitých robotických aplikacích.

Moving

Moving

Energeticky efektivní a robustní řešení pro technologie válečkových nebo řetězových dopravníků.

Dále pro zvedací zařízení a výtahy, pro zakladače a manipulační stroje, u nichž je požadováno chování s vysokou dynamikou. Bezpečnostní funkce Safety Integrated jsou vždy integrovány.

Processing

Processing

Pohony SINAMICS jsou ideálním řešením pro neustále běžící procesy vyžadující vysokou rychlost a přesnost momentu.

Lze je využít například pro extrudéry, odstředivky, míchačky a všechny typy výrobních strojů – řízení pohybů, izochronní komunikace a funkce Safety Integrated.

Machining

Machining

SINAMICS je dokonalým pohonem pro všechny aplikace v oblasti zpracování materiálů.

Kdykoli jsou pro soustružení, frézování, vrtání a řezání potřeba vysokorychlostní vřetena nebo interpolační a pomocné osy. Pohony hrají rozhodující roli, když chcete dosáhnout vysoké produktivity, rychlé adaptability a minimálního času pro seřizování.

Product row SINAMICS – explanatory notes

Frequency converters for standard applications

Frequency converters for servo drives

Frequency converters for high performance applications

Distributed frequency converters

Frequency converters for specific areas

Do you need advice?

Do you need advice on choosing a suitable type of frequency converter or order straight away? Call us or write an email! We will be happy to advise you.