0
šipka vlevoZpět: Novinky

Frekvenční měniče zvyšují výkon elektromotorů a snižuje spotřebu energie

Frekvenční měniče zvyšují výkon elektromotorů a snižuje spotřebu energie

V každém průmyslovém odvětví jsou elektromotory klíčovým prvkem. Neméně důležitou součástí pohonných jednotek jsou frekvenční měniče, které poskytují pohonům flexibilitu, spolehlivost a energetickou efektivitu při provozu.

Správné využití frekvenčního měniče dokáže výrazně optimalizovat výkon a zároveň citelně snížit náklady na energii. Samozřejmě za předpokladu správné aplikace jak elektromotoru, tak i frekvenčního měniče.  

Regulace otáček elektromotoru 

Frekvenční měnič představuje zařízení, které přeměňuje stejnosměrný (DC) nebo střídavý (AC) proud na proud s odlišnou frekvencí a napětím, čímž reguluje otáčky elektromotoru a umožňuje přesné řízení rychlosti a točivého momentu pohonu. 

Díky své schopnosti řídit frekvenci a napětí jsou tyto měniče nezbytným prvkem v mnoha průmyslových procesech, jako jsou pohonné jednotky, svařovací a měřící zařízení, regulátory teploty atd. 

Tip: více informací o fungování frekvenčních měničů si můžete přečíst v tomto článku

Optimalizace výkonu

Jedním z klíčových faktorů při využití frekvenčních měničů je optimalizace výkonu. To zahrnuje správnou konfiguraci měniče pro danou aplikaci, nastavení frekvence a napětí tak, aby odpovídaly požadavkům systému, a minimalizaci ztrát energie při převodu.

Moderní zařízení, jako jsou např. frekvenční měniče značky SINAMICS, často poskytují možnosti úpravy výkonu pomocí sofistikovaných algoritmů řízení. Tato funkce umožňuje dynamicky přizpůsobit výstup měniče v reálném čase podle potřeb aplikace, což maximalizuje efektivitu a výkon.

Úspora energie

Dalším důležitým hlediskem je snížení spotřeby energie, což je klíčový faktor hned ze 2 důvodů. Dokáže výrazně snížit náklady na energie a zároveň přispívá k ekologické udržitelnosti. 

Frekvenční měniče mohou snižovat spotřebu energie několika způsoby:

Regenerace energie – moderní frekvenční měniče často umožňují zpětné získávání energie z jiných procesů, čímž se minimalizuje ztráta energie.

Variabilní frekvence – nastavení frekvence měniče podle aktuálních potřeb aplikace může snížit spotřebu energie omezováním zbytečných ztrát při nevyužitém výkonu. 

Účinné řízení – inteligentní řídicí algoritmy umožňují optimalizovat výstup měniče tak, aby minimalizovaly ztráty energie a maximalizovaly účinnost při různých pracovních podmínkách.

Frekvenční měniče mají široké uplatnění 

Frekvenční měniče jsou široce využívány v průmyslových odvětvích, jako jsou výroba, doprava, energetika, a mnoho dalších. Aplikují se např. pro pohon motorů při zpracování, obrábění, přesouvání, čerpání, ventilaci, nastavování polohy, stlačování plynů, regulaci teploty, osvětlení, pro různé druhy svařování atd.  

Frekvenční měniče jsou nedílnou součástí moderní průmyslové technologie a jejich efektivní využití může výrazně zvýšit výkon a úsporu energie. Pro dosažení optimálních výsledků je klíčové vybrat správný typ měniče pro danou aplikaci a odborně ho nakonfigurovat a udržovat.

Kombinace správného výběru měniče, jeho odborná implementace, nastavení a následný efektivní provoz dokáží zvýšit a zefektivnit výkon elektromotoru, a přitom snížit náklady na energie. 

TIP: v našem konfigurátoru najdete množství frekvenční měničů SINAMICS rozdělených dle účelu použití 

 

Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit s výběrem vhodného typu frekvenčního měniče, nebo rovnou objednat? Zavolejte nám nebo napište email ! Rádi vám poradíme.