0
left arrowBack: News

Účinnost elektromotorů a její změna k 01.07.2023 dle norem EU

Od 1. července 2023 je dalším krokem přechod na úspornější energetickou účinnost elektromotorů. Třída energetické účinnosti IE4 bude poprvé povinná od 75 kW do 200 kW pro 2, 4 a 6-pólové motory v bezpečné oblasti.

Účinnost elektromotorů a její změna k 01.07.2023 dle norem EU

Co je tedy účinnostní třída elektromotoru?

Účinnost motoru je měřítkem efektivnosti, se kterou je elektrická energie přeměněna na mechanickou energii, laicky řečeno se jedná o energetickou úsporu, podobně je tomu například u domácích spotřebičů jako jsou pračky lednice, myčky a jiné.

Účinnost elektromotoru se většinou uvádí pro jmenovité zatížení. Účinnostní třídy elektromotorů byly zavedeny pro snižování spotřeby elektrické energie, a tím také množství emisí CO2. Elektromotory a jejich účinností se zabývá směrnice EU 2009/125/ES. Třídy účinností v ČR stanovuje norma ČSN EN 60034-30, ta udává, na které elektromotory se vztahuje. 

Účinnostní třídy dělíme:

    • IE1 standardní účinnost (Standard)
    • IE2 zvýšená účinnost (High)
    • IE3 vysoká účinnost (Premium)
    • IE4 velmi vysoká účinnost (Super Premium)

Nařízení (EU) 2019/1781 a sumář změn platný od 01.07.2023:

    • Jednofázové motory musí mít účinnost minimálně IE2
    • Ex eb motory (zóna 1 – zajištěné provedení) musí mít účinnost minimálně IE2
    • Elektromotory výkonu 75 kW – 200 kW, 2/4/6 pole musí mít účinnost minimálně IE4
(změna se netýká el. motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu)

Sumář změn, platný k 01.07.2021:

    • Elektromotory od výkonu 0,12 kW do výkonu 0,75kW musí mít účinnost minimálně IE2
    • Elektromotory od výkonu 0,75 kW do 1000 kW musí mít účinnost minimálně IE3
    • 8-pólové el. motory již musí mít min. účinnost IE2 pro výkon 0,12 kW - 0,75 kW a IE3 pro výkon 0,75 kW – 1000 kW
    • El. motory do zón mimo Ex eb (zóna 1 – zajištěné provedení) musí mít IE3 (<0,75 kW stačí IE2)
    • Provoz s frekvenčním měničem již není výjimka z účinnosti
    • Elektromotor brzdou už není výjimka a musí mít účinnost IE3 (<0,75 kW stačí IE2)

Do you need advice?

Do you need advice on choosing a suitable type of frequency converter or order straight away? Call us or write an email! We will be happy to advise you.