0
šipka vlevoZpět: Novinky

AC nebo DC? Nejde o rockové hymny, ale o hlavní druhy elektromotorů

AC nebo DC? Nejde o rockové hymny, ale o hlavní druhy elektromotorů

Zkratky AC a DC většina z nás notoricky zná díky slavné rockové kapele. Jenže tato písmena jsou ve skutečnosti označením střídavéhostejnosměrného proudu. K obou druhům se řadí neuvěřitelný příběh nazvaný válka proudů, jehož hlavními hrdiny není nikdo jiný než samotný Thomas Alva Edison a George Westinghouse. Neméně důležitou roli v otázce, zda je lepší střídavý či stejnosměrný proud, zastával také slavný Nikola Tesla. 

Střídavý i stejnosměrný proud: hlavní rozdíly 

Dnes již víme, že hašteření velkých inženýrů 19. století bylo trochu zbytečné. Svůj potenciál mají oba druhy proudů a dodnes jsou využívány oba, třeba k pohonu motorů na střídavý a stejnosměrný proud.

Dá se říci, že oba typy motorů, tedy jak AC (střídavý proud), tak i DC (stejnosměrný), mají stejnou funkci, kterou je přeměna energie elektrické na energii mechanickou. Jak již ale název napovídá, rozdíl je v jejich napájení a také v konstrukci a řízení.

Motory střídavého proudu jsou napájeny střídavým proudem, tedy elektřinou, která protéká standardními rozvody a kterou můžete odebírat ze své zásuvky. Naopak elektromotor stejnosměrný je napájen stejnosměrným proudem, tedy energií uloženou například v bateriích, dodávané napájecími zdroji stejnosměrného proudu, ale můžeme je napájet i z klasického zásuvky, jen budeme potřebovat konvertor střídavého proudu.

Synchronní vs. indukční motory

Motory, které běží na střídavý proud, mají konstrukci obsahující tzv. kartáče a komutátor. Tyto součástky umožňují chod motoru, zároveň se však negativně podepisují na jeho životnosti, nutnosti častější údržby a také omezují rychlost stroje. V dnešní době však existují i bezkomutátorové motory, které v sobě kombinují agilnost motorů střídavých s výkonem motorů stejnosměrných.

Na rozdíl od DC motorů, AC motory kartáče nemají, jsou tedy velmi rychlé, zároveň robustní a mají dlouhou životnost. I zde rozlišujeme dva základní typy, a to synchronní motor, který se otáčí stejnou rychlostí jako frekvence napájecího proudu, a motory indukční. Ty představují nejjednodušší a nejodolnější typ elektromotoru. Díky tomu jsou také vůbec nejrozšířenějším typem elektromotoru po celém světě.

V neposlední řadě zde máme regulaci rychlosti obou typů motorů. V případě stejnosměrného proudu je rychlost motoru ovlivňována změnou proudu vinutí kotvy. U střídavého motoru je rychlost řízena změnou frekvence. O to se většinou stará regulátor frekvenčního měniče s nastavitelným kmitočtem.

Využití v praxi

Jak již bylo řešeno, v průmyslu své místo nalezly oba typy motorů. Konečný spotřebitel se nejčastěji setkává se zařízeními, které využívají sílu střídavého motoru. Ten se nejčastěji instaluje do spotřebičů, častěji na něj můžeme narazit u elektromobilů, počítačů, dopravníkových systémů, ventilátorů a klimatizací, čerpadel a v dopravních systémech.

V případě stejnosměrného motoru je využití daleko více průmyslovější. Jeho vlastnosti jsou oceňovány především ve výrobě, pohání stroje, které mají podávat nepřetržitý výkon, například výtahy, velké průmyslové vysavače, šicí stroje apod.

Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit s výběrem vhodného typu frekvenčního měniče, nebo rovnou objednat? Zavolejte nám nebo napište email ! Rádi vám poradíme.